torsdag 28 april 2011

Perspektiv på manlighet och heder

Jag köpte den här boken av Gothia förlag på bokmässan borta i september. Det här med heder intresserar mig mycket eftersom det är just invandrare jag arbetar med. Bokens redaktör är Merike Hansson men sedan är det flera andra forskare, författare och eldsjälar som har skrivit olika kapitel i boken. Bokens baksida utlovar att läsaren ska få en bakgrund till de mekansimer som ligger bakom hedersvåld och att den även ska bidra till en större förståelse för även det tryck som sätts på män i de hedersrelaterade kulturerna.

Men boken ger så mycket mer än detta. Det ena kapitlet ger en egen röst till män som kommer från någon annan kultur än den svenska. De får en chans att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar kring både sin egen kultur och den kultur de möter i Sverige. En viktig sak som framkommer här är att även männen på många sätt är ett offer i hederskulturen.
Ett annat kapitel fokuserar och förklara skambegreppet. Eftersom skammen är en stor förklaring till hederskulturen, inte religionen. Det sjätte kapitlet är det som jag fastnar mest för. Det är en religionshistoriker om heter Kenneth Ritzén som skriver om att hedersvåld inte har sin grund i religion eller kultur utan att man snarare kan finna orsakerna bakom heder i strukturella och individuella orsaker. Tyvärr finns en tendens i vårt samhälle att försöka förstå det som är främmande genom att stirra oss blinda på religionen. Ett citat av Kenneth Ritzén:

I det sociala arbetet ses religion ofta som något negativt; en slaskhink där allt obehagligt, omodernt och ojämlikt hamnar. Och det finns knappast något mer känsloladdat än att dessutom kombinera religon med kön och invandring. (s. 112)

Intressant eftersom jag själv stött på flera åsikte av den här typen i mitt arbete med svenska som andraspråkelever. Dock är det inte så enkelt att man kan skylla "allt annorlunda" på religionen. Alla muslimer, kristna etc är knappast en och samma person.

I ännu ett kapitel får vi ta del av den romska traditonen och kulturen. Ännu ett intressant kapitel om en mycket utsatt grupp, både i de länder de kommer från och då de kommer hit till Sverige. Ökad förståelse kan alltid minska räddslan för "det okända".

Jag tycker att Perspektiv på manlighet och heder är en mycket intressant och givande bok som kan skapa förståelse och viktiga diskussioner. Speciellt dagens samhälle där sverigedemokraterna vinner makt genom okunskap och räddsla behöver en mer öppen dialog där inte enbart mediernas vinklade skrämselbild är det vi har att utgå ifrån. Jag önskar att alla läste den här boken!

Inga kommentarer: