söndag 3 februari 2013

Framgång genom språket

Just nu försöker jag samla på mig så mycket tips/idéer/forskning för undervisning av elever med annat modersmål än svenska (jag har arbetat 2,5 veckor med en grupp nyanlända i högstadieåldern). Jag har läst mycket förut och ska bland annat testa genrepedagogik som ska vara ett bra arbetssätt.

Senast lästa inom ämnet är Framgång genom språket. I början av boken får man en ganska kort teoretisk bakgrund. Sedan är boken fylld av tips och lektionsförslag uppblandad med röster från lärare som berättar om hur de själva arbetat med de olika förslagen. Detta var en mycket inspirerande, rakt på sak- och tydlig bok. Flera av tipsen ska jag testa på mina elever och jag hittade även andra intressanta böcker som jag ska läsa. Det finns dessutom en handledning. Den heter Framgång genom språket i praktiken och är ett fortbildningsmaterial att använda i den egna lärargruppen.

Inga kommentarer: