söndag 10 februari 2013

Låt språket bära

Medan lilltornet tittar på Teletubbies efter frukosten passar jag på att läsa lite ur  Låt språket bära - Genrepedagogik i praktiken. En helt fantastiskt inspirerande bok om hur man kan tänka runt arbetet med elever som har svenska som sitt andraspråk. Alla lärare som har att göra med elever som inte har svenska som sitt modersmål borde läsa. Jag hoppas kunna införa många av dessa tankar och mycket av arbetssättet på min skola.

Inga kommentarer: